Pagsasao a Hebreo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk
Hebreo
עִבְרִית Ivrit (Klasiko: ʕibrit)
Pannakabalikas pagalagadan nga Israeli: [(ʔ)ivˈʁit] - [(ʔ)ivˈɾit],
pagalagadan nga Israeli (Sephardi): [ʕivˈɾit],
Iraki: [ʕibˈriːθ],
Yemenita: [ʕivˈriːθ],
Ashkenazi: [ˈivʀis]
Rehion

Israel
Sangalubongan (a kas ti pagsasao a liturhia para ti Hudaismo).

iiday Palestina (Gaza, ken Laud a Bankag) [1]
Patubo a mangisasao
8 a riwriw (1998)
Maikadua a pagsasao: 3 a riwriw
Natayen a kas maysa a patneng a pagsasao idi maika-4 a siglo CE, panagungar iti tawtawen a 1880
Hebréo nga abesedário
Opisial a kasasaad
Opisial a mangisasao
 Israel
Nagalagad Akademia ti Pagsasao a Hebréo
האקדמיה ללשון העברית (HaAkademia LaLashon Ha‘Ivrit)
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-1 he
ISO 639-2 heb
ISO 639-3 Uray ania:
heb – Moderno a Hebréo
hbo – Taga-ugma a Hebréo
Linguaesperio 12-AAB-a
Aglaon daytoy nga artikulo kadagiti simbolo ti ponetiko ti IPA. No awan ti maitunos a suporta ti panangipaay, mabalin a makitam dagiti marka-ti-saludsod, kahon, wenno sabali pay a simbolo imbes a dagiti karakter ti Unicode .

Ti Hebreo wenno Ebreo (/ˈhbr/) (עִבְרִית, Ivrit, Maipanggep iti daytoy nga úni Pannakabalikas a Hebreo ) ket maysa a Laud a Semitiko a pagsasao iti pamilia ti pagsasao nga Aproasiatika. Iti kultura, daytoy ket naipammategan dagiti Hudio ken sabsabali a a grupo ti relihion a kas iti pagsasao dagiti tattao a Hudio, uray no dagiti sabsabali a Hudio a pagsasao ket nagtaud da kadagiti diaspora a Hudio, ken ti pagsasao a Hebréo ket naususar pay babaen dagiti saan a Hudio a grup-grupo, a kas dagiti minaig nga etniko a dagiti Samaritanos.

Ti Moderno a Hebreo ket maisasao babaen dagiti kaaduan a walo a riwriw a tattao idiay Israel, nga ti Klasiko a Hebreo ket inususar para ti panag-kararag wenno panagadal dagiti Hudio a komunidad iti sanglubongan. Daytoy a pagsasao ket nasaksian manipud ti maika-10 a siglo BCE [2] iti kinaudi a Maikadua a Templo a panawen, kalpasan idi naparang-ay ti pagsasao iti Misna a Hebréo. Ti Moderno a Hebreo ket maysa kadagiti opisial a pagsasao iti Israel, a maikaduaan na ti Arabiko.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti silpo ti ruar[urnosen | urnosen ti taudan]