Jump to content

Peninsula ti Bataan

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ladawan ti Landsat iti lugar ti Luek Manila-Laguna de Bay; Ti Peninsula ti Bataan ket mabalin a makita iti tengnga a paset, iti nagbaetan ti Luek Subic ken Luek Manila.

Ti Peninsula ti Bataan ket kabatbatuan a nayon ti Banbantay ti Zambales, iti Luzon, Filipinas. Daytoy ket isinana ti Luek Manila manipud iti Baybay Abagatan Tsina. Ti peninsula ket mangipakita ti Bantay Natib (1,253 m) iti amianan ken ti Banbantay Mariveles iti abagatan, a mangiraman met ti Bantay Samat, ti lokasion ti naipakasaritaan a pangmarka para iti Martsa iti Patay ti Bataan.

Ti Probinsia ti Bataan ket mabirukan ti daytoy a peninsula. Kalpasan ti pannakaabak iti Gubat ti Bataan idi las-ud ti Maikadua a Sangalubongan a Gubat, kalpasan ti pannakatnag ti pagsammakedan ti Corregidor ti Martsa iti Patay ti Bataan ket napasamak idiay peninsula ti Bataan. Dagiti natiliw a puersa ti aliado ket napilitda a nagmartsa a mapan idiay peninsula kadagiti kampo a pagbaludan babaen ti naranggas ket nakaal-alliaw a kasasaad ken dagiti ginasut a nagsagsagaba kadagiti nadawel a krimen ti gubat iti kalsada, nga idiay ket naikkanda laeng ti bassit a danum ket naiparitda a agrugit.

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Nagsasabtan: 14°35′N 120°28′E / 14.583°N 120.467°E / 14.583; 120.467