Jump to content

Plantilia:Adu a panagusar

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ket isu ti kahon ti mensahe ti {{adu a panagusar}} .

Daytoy ket naikeddeng a maikabil iti ngato ti dokumentasion para kadagiti plantilia ken modulo nga inus-usar kadagiti 2000 - 100,000 a panid.

Nota! Daytoy ket kadawyan nga adda met dagiti silpo a nalabbasit iti kahon ti mensahe.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Ti plantilia ket mabalin a mausar nga awan wenno maikkan kadagiti parametro:

  • Ti umuna a parametro ket ti bilang ti pampanid. Kitaen ti tools:~jarry/templatecount/ tapno maammuan no mano a pampanid ti agus-usar iti plantilia wenno modulo.
  • Ti maikadua a parametro ket ti nagan dagiti sabali a tungtungan a panid no imbes a kayat a maaramid idiay. Ngem ti nasaysayaat nga aramiden ket ti panangibaw-ing ti tungtungan a panid iti plantilia iti dayta a tungtungan a panid.

Kas pagarigan:

{{Adu a panagusar}}
{{Adu a panagusar| 40,000 | Wikipedia tungtungan:Dagiti nariesgo unay a plantilia }}
{{Adu a panagusar| 40,000 }}
{{Adu a panagusar| | Wikipedia tungtungan:Dagiti nariesgo unay a plantilia }}

Ti napno a kodigo para iti /dok a ngato ti panid ket mabalin a kasla ti makita dita baba:

{{Subpanid ti dokumentasion}}
{{Adu a panagusar| 40,000 }}

Dagiti teknikal a salaysay[urnosen ti taudan]

Dagiti silpo ti /pagipadasan ken /pangsubok ket dagiti alagaden a nagan para kadagiti kastoy a subpanid. No mapartuat dagitoy a panid ti asul a kahon ti /dok para iti plantilia wenno modulo ket mangduktal kaniada ken isilpona dagita iti paulona. Para iti kas pagarigan kitaen dita ngato daytoy a dokumentasion.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]