Jump to content

Plantilia:Inus-usar iti sistema

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ti kahon ti mensahe ti {{inus-usar iti sistema}}.

Naikari daytoy a maikabil iti ngato ti dokumentasion para kadagiti plantilia ken modulo nga inus-usar iti interface ti agar-aramat iti Wikipedia.

Nota! Kadawyan a nalabbasit dagiti sumagmamano a silpo iti kahon ti mensahe.

Mabalin a mausar a saan a mabaliwan ti plantilia. Ngem mabalin pay a makaala kadagiti parametro:

  • Mangpalubos ti umuna a parametro a mangbaliw ti maikadua a gudua ti teksto ti paulo. Kitaen dagiti pagarigan dita baba.
  • Ti maikadua a parametro ket ti nagan ti sabali a tungtungan a panid no kayat a maaramid ti tungtungan idiay. Ngem ti nasaysayaat a pagpilian ket ti panangibaw-ing ti panid ititungtungan iti dayta a sabali a panid ti tungtungan.

Dagiti pagarigan:

{{inus-usar iti sistema|kadagiti adu a mensahe ti sistema|Wikipedia tungtungan:Dagiti nariesgo unay a plantilia}}
{{inus-usar iti sistema|kadagiti adu a mensahe ti sistema}}
{{inus-usar iti sistema||Wikipedia tungtungan:Dagiti nariesgo unay a plantilia}}

Ti napno a kodigo para iti maysa a panid ti /dok ket mabalin a makita kasla dita baba:

{{subpanid ti dokumentasion}}
{{inus-usar iti sistema| kadagiti adu a mensahe ti sistema }}

Dagiti teknikal a salaysay

[urnosen ti taudan]

Dagiti silpo ti /pagipadasan aken /pangsubok ket dagiti pagalagadan a nagan para kadagiti kasta a panid. No mapartuat dagita a panid, ti asul a kahon ti /dok para iti plantilia ket mangduktal kaniada ket mangisilpo kaniada iti paulo. Para iti pagarigan kitaen ti ngato iti daytoy a dokumentasion.

Kitaen pay

[urnosen ti taudan]