Jump to content

Plantilia:Pp-iyalis-bandalismo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Panagusar[urnosen ti taudan]

Laglagipen a ti (UTC) ket automatikonto a mainayon.

Daytoy a plantilia ket saanto a makita kadagiti panid a saan a nasalakniban ti pannakaiyalis. Pangngaasi a laglagipen a dagiti laeng administrador ti makasalaknib kadagiti panid.

Daytoy a plantilia ket nasken a mausar laeng kadagiti panid a nasalakniban iti pannakaiyalis gapu ti bandalismo, para kadagiti panid a nasalakniban gapu ti adu a pannakakitkita, usaren ti {{pp-iyalis-agnanayon}}; para kadagiti nasalakniban ti pannakaiyalis gapu ti suppiat, usaren ti {{pp-iyalis-suppiat}}. Para kadagiti sabali a kaso, usaren ti sapasap a {{pp-iyalis}}.

Daytoy a plantilia ket maikategoria idiay Kategoria:Dagiti nasalakniban ti pannakaiyalis a panid Wikipedia gapu ti bandalismo, Kategoria:Dagiti nasalakniban ti pannakaiyalis a panid ti proyekto ti Wikipedia, Kategoria:Dagiti nasalakniban ti pannakaiyalis a panid ti agar-aramat ken tungtungan ti agar-aramat ti Wikipedia, Kategoria:Dagiti nasalakniban ti pannakaiyalis a tungtungan a panid ti Wikipedia ken Kategoria:Dagiti panid ti Wikipedia nga addaan kadagiti saan a husto a plantilia ti salaknib.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

Dagiti plantilia ti salaknib
Modulo:Banderola ti salaknib Panagurnos Panagiyalis Dagiti di pay maibanag a panagbaliw
Sapasap: {{pp}}
{{pp-nasalakniban}} {{pp-iyalis}} {{pp-pc1}} {{pp-pc2}}
WP:BST: {{pp-bst}} N/A N/A
Suppiat: {{pp-suppiat}} {{pp-iyalis-suppiat}} N/A
Nausar iti Umuna a Panid: {{pp-umuna-a-panid}} N/A N/A
Am-ammirisen iti Opisina: {{pp-opisina}} {{pp-isaad-manen}} {{pp-opisina-dmca}}
Tirtiris a pakabilangan: {{pp-tirtiris}} N/A N/A
Adu a pannakabuybuya a plantilia ken modulo: {{pp-plantilia}} N/A N/A
Tungtungan ti agar-aramat iti naserran nga agar-aramat: {{pp-tungtungan-agar-aramat}} N/A N/A
Bandalismo: {{pp-bandalismo}} {{pp-iyalis-bandalismo}} N/A
Napaut a termino: {{pp-semi-agnanayon}} {{pp-iyalis-agnanayon}} N/A
Pakaammo ti tungtungan a panid: {{permanente a nasalakniban}}
{{temporario a nasalakniban}}
N/A N/A
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar