Jump to content

Plantilia:Pp-suppiat

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Panagusar[urnosen ti taudan]

  • Usaren ti {{pp-suppiat}} para iti normal a plantilia
  • Usaren ti {{pp-suppiat|expiry=Hunio 17, 2024}} para iti naisangayan a panagpasao ti petsa
  • Usaren ti {{pp-suppiat|small=yes}} para laeng iti ikono ti ngato
  • Usaren ti {{pp-suppiat|expiry={{subst:#time:F j, Y|+7 days}}}} para iti naisangayan a panagpaso ti paset ti panawen

Laglagipen a ti (UTC) ket automatikonto a mainayon.

Pangngaasi a laglagipen a dagiti laeng administrador ti makasalaknib kadagiti panid. Ti panagikabil daytoy a palntilia iti panid ket saan a mangsalaknib dayta.

Daytoy a plantilia ket maikategoria idiay Kategoria:Dagiti nasalakniban a panid ti Wikipedia gapu ti suppiat ken Kategoria:Dagiti panid ti Wikipedia nga addaan kadagiti saan a husto a plantilia ti salaknib.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

Dagiti plantilia ti salaknib
Modulo:Banderola ti salaknib Panagurnos Panagiyalis Dagiti di pay maibanag a panagbaliw
Sapasap: {{pp}}
{{pp-nasalakniban}} {{pp-iyalis}} {{pp-pc1}} {{pp-pc2}}
WP:BST: {{pp-bst}} N/A N/A
Suppiat: {{pp-suppiat}} {{pp-iyalis-suppiat}} N/A
Nausar iti Umuna a Panid: {{pp-umuna-a-panid}} N/A N/A
Am-ammirisen iti Opisina: {{pp-opisina}} {{pp-isaad-manen}} {{pp-opisina-dmca}}
Tirtiris a pakabilangan: {{pp-tirtiris}} N/A N/A
Adu a pannakabuybuya a plantilia ken modulo: {{pp-plantilia}} N/A N/A
Tungtungan ti agar-aramat iti naserran nga agar-aramat: {{pp-tungtungan-agar-aramat}} N/A N/A
Bandalismo: {{pp-bandalismo}} {{pp-iyalis-bandalismo}} N/A
Napaut a termino: {{pp-semi-agnanayon}} {{pp-iyalis-agnanayon}} N/A
Pakaammo ti tungtungan a panid: {{permanente a nasalakniban}}
{{temporario a nasalakniban}}
N/A N/A
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar