Plantilia:Marebba a pangsubok a kaso

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpartuat ti pangsubok a kaso dagiti dua wenno ad-adu a plantilia nga agyan iti marebba a kahon. No dagiti maiparuar iti amin a plantilia ket agpapada, ti kahon ket marebba, ngem no ti ania man ket maigiddiat iti tunggal maysa ti kahon ket saan a marebba. Adda met dagiti nadumaduma a sabsabali a pormat ken dagiti pagpilian a mabalin a mausar.

Ti tunggal maysa a plantilia ket matawagan kadagiti agpapada a parametro. Amin dagiti parametro a maipasa iti daytoy a plantilia ket maipasa babaen kadagiti plantilia ti pangsubok a kaso, malaksid kadagiti parametro a mangrugi iti maysa a karakter ti underscore ("_"), a naireserba para iti internal a panagusar.

No awan dagiti plantilia ti nalawag a nainaganan, ti modulo ket agusar ti batayan a panid iti agdama a panid a kas ti umuna a plantilia, ken ti subpanidna iti /pagipadasan a kas ti maikadua a plantilia. No maysa laeng a plantilai ti nalawag a nainaganan, ti subpanidna iti /pagipadasan ket isu ti mausar a kas maikadua a plantilia.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Batayan a sintaksis

{{marebba a pangsubok a kaso
| [param1] = [value1]
| [param2] = [value2]
| [param3] = [value3]
...
}}

Napno a sintaksis

Para iti napno a sintaksis, kitaen ti Plantilia:Pangsubok a kaso. Daytoy a plantilia ket kapadana dayta a ti parametro ti |_collapsible= ket kasisigud a naisaad iti "wen" wenno "yes".

Dagiti pagarigan[urnosen ti taudan]

{{marebba a pangsubok a kaso
| _template1 = ombox
| text = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tristique sagittis cursus.
}}
{{ombox}}

{{ombox}}

{{ombox/pagipadasan}}

{{marebba a pangsubok a kaso
| _template1 = ombox
| _template2 = tmbox
| text = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tristique sagittis cursus.
}}
{{ombox}}

{{ombox}}

{{tmbox}}

Kitaen pay[urnosen ti taudan]