Jump to content

Plantilia:Template link

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

{{[[Plantilia:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}

Dokumentasion ti plantilia


Ti plantilia ti silpo ti plantilia (template link) ket simple a macro plantilia nga inus-usar a mangipakita ti nagan ti plantilia a kas silpo a napalikmutan kadagiti pangrikep, tapno maipakita no kasano a maipakita ti nagan ti plantilia no mausar iti kodigo. Daytoy ket nagruna a maus-usar ti pagsursuruan ken dokumentasion. Ti ababa a kas pagarigan ket ti ti kodigo ti:

{{Tl|Kaspagarigan}}
ket agpataud ti
{{Kaspagarigan}}

Ti narikrikut a pannakaidumduma ket naipalawag dita baba.

Kas pagarigan

Kodigo Resulta
{{Tl|Void}} {{Void}}
{{Tl2|X1}} {{X1}}
{{Tl2|SISTER=M:|3x}} {{3x}}
{{Tl2|SISTER=wikibooks|LANG=de:|WP}} {{WP}}
{{Tl|1==)}} {{=)}}

Datos ti plantilia

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Template link

Daytoy a plantilia ket agiparang ti nagan ti plantilia a kas silpo a napalikmutan kadagiti pangrikep, tapno maipakita no kasano a maipakita ti nagan ti plantilia no mausar iti kodigo. Daytoy ket nagruna a maus-usar ti pagsursuruan ken dokumentasion.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Nagan ti plantilia1

Ti nagan ti plantilia nga awan ti pasaruno a nagan ti espasio iti “Plantilia:”, ti pasaruno ket automatikonto a mainayon

Kuerdasnasken

Panagpormat ti kadawyan a panggep

  • 1 Ti {{tlg}} ket isu ti kaaduan a kadawayn, a manpalubos iti ania man a kombinasion ti estilo ti teksto ken/wenno dagiti pagpilian ti estilo ti silpo.
  • 2 Manglapped ti panagbalkot ti teksto babaen ti panangikabil daytoy iti uneg dagiti etiketa ti <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Agusar iti agbaet iti maysa a monospace a letra ngem saan a <code>...</code>.
  • 4 Mangipalubos kadagiti silpo kadagiti plantilia iti ania man a nagan ti espasio.

Dagiti sabali pay a plantilia ti panagpormat

Pagarigan ti kodigo Epekto Dagiti nota
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Suportaranna ti panangisilpo kadagiti kabsat a proyekto (kas iti fr:Hatnote)
{{tlu|Agar-aramat:Lam-ang/panid}} {{Agar-aramat:Lam-ang/panid}} Suportaranna ti panangisilpo iti ania man nga espasio
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Ania man a teksto}}}}
{{hatnote|lang=fr|Ania man a teksto}}

Mangipakita ti kodigo ken pagarigan
{{xpd|Hatnote|Ania man a teksto ti hatnote}} "{{hatnote|Ania man a teksto ti hatnote}}" mangited iti "" [1] Mangipakita ti kodigo, pagarigan ken silpo tapno maipadakkel ti kodigo ti plantilia
{{para|titulo|<var>titulo ti libro</var>}} |title=titulo ti libro Pormatenna dagiti parametro ti plantilia tapno maiparangda, nga agraman wenno awan dagiti pateg
{{elc|Plantilia:Hatnote}}
{{elc|Plantilia:Hatnote|Hatnote}}
[[Plantilia:Hatnote]]
[[Plantilia:Hatnote|Hatnote]]
Pormatenna dagiti silpo ti wiki, nga agraman iti pagpilian a naipipa a silpo ti teksto ken nairaman a pangsuldong

Agraman kadagiti silpo ti utilidad

Pagarigan ti kodigo Epekto
{{lts|Hatnote}} Plantilia:Hatnote(urnosen tungtungan silsilpo pakasaritaan)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (urnosen tungtungan pakasaritaan silsilpo # /subpanid /dok /urnosen ti dok /pagipadasan /dip ti pagipadasan /pangsubok) · Modulo:hatnote
{{tiw|Hatnote}} Plantilia:hatnote (silsilpo urnosen)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{Hatnote}}
silsilpo tungtungan kiaten
{{tsetl|Hatnote}} {{subst:Hatnote}}
 silsilpo tungtungan kitaen
{{ti|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (tungtungan · silsilpo · urnosen)
{{tic|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (tungtungan silsilpo urnosen)
{{tiw|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (silsilpo urnosen)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (tungtungan)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)
{{twlh|Hatnote}} Plantilia:Hatnote (silsilpo, tungtungan)