Plantilia:Wagaywayikono

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Dokumentasion ti plantilia

Ti Plantilia:Wagaywayikono ket agiparang daytoy a plantilia ti naisilpo iti wiki a wagayway iti nanaganan a parametro iti kadakkel ti 'ikono', iti agdama kadagiti 23×15 a piksel (naiplawag iti Plantilia:Wagaywayikono/bugas) ken ti pay maysa a piksel a beddeng.Addaan pay ti ladawan iti mapindut a silpo iti mainaig nga artikulo. Para iti saan a naisilpo nga ikono ti wagayway, imbes ket nga usaren ti Plantilia:Flagdeco.

Panagusar

{{wagaywayikono|name|variant=|size=}}

nagan
Nasken daytoy a parametro, ken mangilasin daytoy iti nagan ti pagilian, rehion, siudad, kdpy. Ti napno a listaan dagiti magun-od a parametro ket mabirukan iti Kategoria:Dagiti plantilia ti datos ti pagilian. Kas pagarigan, ti Plantilia:Datos ti pagilian Bulgaria ket naus-usar no ti parametro ti nagan ket nainaganan kas Bulgaria. Adu kadagiti wagayway ket magun-od pay babaen iti naipangyababaan a "parbo a nagnagan", kas dagiti pagalagadan a tallo a letra a kodigo ti pagilian nga inaganan babaen ti ISO 3166-1 alpha-3, IOC, wenno FIFA. Dagiti listaan dagiti magun-od a "parbo a nagan" ket mabirukan iti Kategoria:Dagiti baw-ing ti datos ti pagilian. Adu kadagitoy a kodigo ti pagilian ket maikeddengda a saan unay a maus-usar, isu a maisingasing nga agusar iti napno a nagan ti pagilian.
variant
Pagpilian laeng ti maikadua a parametro, ken manginagan ti sabali a mausar a wagayway imbes a ti pagalagadan a wagayway. Daytoy ket kadawyan a maus-usar kadagiti historikal a wagayway ngem mabalin pay a mausar kadagiti wagayway ti marina, dagiti wagayway iti panagusar kadagiti isport, kdpy. Ti listaan dagiti magun-od a sabali a wagayway para iti tunggal maysa a pagilian ket nadokumentuan iti naisangayan a panid para iti plantilia ti datos ti pagilian. Kas pagarigan, mangiraman ti Plantilia:Datos ti pagilian Bulgaria ti deskripsion iti tunggal maysa kadagiti sabali a magun-od a wagayway ti Bulgaria. Daytoy a parametro ket mabalin a nanagnan a parametro (kas ti "variant=1815"), wenno panangipuesto a parametro, ken kankanayon daytoy a ti nagan ti pagilian.
size
Pagpilian laeng daytoy a parametro, ken naus-usar a pananginagan ti kadakkel unay ti kaakaba ken /wenno katayag ti ladawan ti wagayway. Daytoy a parametro ket nainaganan iti panagusar ti pagalagadan a sintaksis ti ladawan.

Datos ti plantilia

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Wagaywayikono

Agiparang daytoy a plantilia ti naisilpo iti wiki a wagayway iti nanaganan a parametro iti kadakkel ti 'ikono', iti agdama kadagiti 23×15 a piksel (naiplawag iti Plantilia:Wagaywayikono/bugas) ken ti pay maysa a piksel a beddeng.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Nagan1

Nagan ti pagilian, rehion, siudad, kdpy.; maisingasing ti napno a nagan para kadagit pagilian

Kuerdasnasken
Sabalivariant

Manginagan ti sabali a mausar a wagayway imbes a ti pagalagadan a wagayway, kas ti 1815

Kuerdaspagpilian
Kadakkel unaysize

Ti kadakkel unay a kaakaba weno katayag, mainaganan babaen ti pagalagadan a 'napatiddog a sintaksis ti ladawan' (kas ti x30px)

Kuerdaspagpilian

Dagiti pagarigan

Kodigo Resulta Nota
{{wagaywayikono|Bulgaria}} Bulgaria
{{wagaywayikono|BUL}} Bulgaria Agusar ti kodigo ti pagilian ti ISO/IOC/FIFA
{{wagaywayikono|Bulgaria|1946}} Bulgaria Manginagan ti historikal a wagayway
{{wagaywayikono|Bulgaria|variant=1946}} Bulgaria
{{wagaywayikono|BUL|naval}} Bulgaria Manginagan ti wagayway ti marina
{{wagaywayikono|BUL|air force}} Bulgaria Manginagan ti wagayway ti aero puersa
{{wagaywayikono|Bulgaria|size=50px}} Bulgaria Mangisaad ti kaakaba kadagiti 50 a piksel
{{wagaywayikono|BUL|naval|size=x30px}} Bulgaria Mangisaad ti katayag kadagiti 30 a piksel

Dagiti nota ti panangisayangkat

Agus-usar daytoy a plantilia kadagiti datos ti plantilia babaen ti Kategoria:Dagiti plantilia ti datos ti pagilian nga aglaon kadagiti datos a manginagan no ania ti maiparang ken ti Plantilia:Wagaywayikono/bugas a panagpormat nga aglaon iti lohiko no kasano ti panangiparang ti wagayway.

Iti uneg iti tunggal maysa a plantilia ti datos ti pagilian, agusar daytoy a plantilia kadagiti sumaganad a parametro:

 • flag alias — nagan ti papeles ti ladawan nga iparang
 • flag alias-xxxx — nagana ti sabali a papeles ti ladawanxxxx
 • alias — mausar a panangiparang ti sabali a gupit ti ladawan (kasisigud iti "Wagayway ti alias")

Dagiti mainaig a plantilia

 • Maus-usar ti Plantilia:Wagayway iti naisilpo iti wiki a nagan ti a kadenna ti wagayway. Kapadanto ti maiparang a nagan iti nausar a parametro ti plantilia, ngem ti puntaan a silpo ket ti nangrunanto nga artikulo para iti pagilian (kadagitoy a pagarigan, ti Bulgaria).
  • {{wagayway|Bulgaria}} Bulgaria
  • {{wagayway|BUL}} BUL
 • Mausar pay ti [Plantilia:Wagaywaypagilian]] tapno maiparang ti naisilpo iti wiki a nagan a kadenna ti wagayway. Kankanayon nga agpapada ti maiparang a nagan, urayno mausar wenno saan ti parno a nagan ti kodigo ti pagilian a kas parametro ti plantilia.
  • {{wagaywaypagilian|Bulgaria}} Bulgaria
  • {{wagaywaypagilian|BUL}} Bulgaria
 • Agiparang ti Plantilia:Flagdeco ti maysa a saan a naisilpo nga ikono ti wagayway nga awanan iti nagan ti pagilian.
  • {{flagdeco|Bulgaria}}

Para iti napno a listaan dagiti plantilia ti wagayway, kitaen ti Kategoria:Sistema ti plantilia ti wagayway.

Kitaen pay