Jump to content

Plantilia:Wagayway

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

 [[|]]

Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket inus-usar a panangiparang ti bassit nga ikono ti wagayway iti asideg ti naisilpo iti wiki a nagan ti pagilian. Daytoy ket mainaig kadagiti plantilia ti {{wagaywayikono}} ken {{wagaywaypagilian}}, ngem makaited daytoy ti ad-adu a pagpilian kadagiti termino iti kuerdas ti teksto a maiparang.

Panagusar

{{wagayway|pangilasin ti pagilian|sabali a kita|name= alternatibo a kuerdas ti teksto|size=kaakaba ken/wenno katayag ti ladawan ti wagayway}}

  • pangilasin ti pagilian ket isu ti kadawyan a nagan ti pagilian (a kas ti "Filipinas"), ti kadawyan a parbo a nagan (a kas ti "PHL"), wenno ti alagaden a kodigo ti pagilian a kas dagiti nailista iti ISO 3166-1 alpha-3
  • sabali a kita (variant) ket maysa a pagpilian a maikadua a parametro a mabalin a mausar a mangiparang ti sabali a kita ti wagayway, kasla iti naipakasaritaan a wagayway. Ti listaan kadagiti sabali a kita para iti tunggal maysa a pagilian ket nadokumentuan iti maitutop a panid ti plantilia, a kas ti Plantilia:Datos ti pagilian Alemania
  • alternatibo a kuerdas ti teksto, daytoy a pagpilian a pateg, a nainaganan babaen ti parametro ti |name=, ket inus-usar a panangiparang ti sabali a teksto
  • size, daytoy pagpilian a pateg ket nainaganan babaen ti parametro ti |size=, ket inus-usar a panangibaga ti kaakaba ken/wenno katayag ti ladawan ti wagayway. Daytoy a parametro ket mainaganan baben ti panagusar ti alagaden nga eskritu ti ladawan.

Kitaen ti pagsurotan ti pasakbay para kadagiti plantilia nga awagan daytoy.

Kas pagarigan

Wiki a pannakaisurat Maiparang Dagiti nota
{{wagayway|Filipinas}}  Filipinas Kitaen nga isuda a dua ket maisilpo iti Filipinas.
{{wagayway|PHL}}  PHL
{{wagayway|Alemania}}  Alemania Amin kadagiti tallo ket maisilpo iti Alemania.
Maipatinayon pay dagiti ISO a kodigo ti pagilian, dagiti inus-usar ti FIFA, IOC, kdpy. ket masuportaranda pay.
{{wagayway|DEU}}  DEU
{{wagayway|GER}}  GER
{{wagayway|Alemania|empire}}  Alemania Dagiti sabali a kita ti wagayway ket mabalin a mausar nga addaan iti nagan ti pagilian wenno dagiti kodigo ti pagilian.
{{wagayway|DEU|empire}}  DEU
{{wagayway|CAN|name=Kanadiano}}  Kanadiano Ti parametro ti |name= ket mabalin pay a mausar ti panangiparang ti kuerdas a maiparang ngem mangibati ti silpo iti husto nga artikulo.
{{wagayway|Kanada|1957|name=Kanadiano}}  Kanadiano Ti parametro ti |name= ket mabalin pay a mausar no dagiti sabali a wagayway ket mainaganan.
{{wagayway|Texas}}  Texas Dagiti wagayway ket mabalin pay a magun-od para kadagiti dadduma a sub-nasional ken multi-nasional nga entidad a kas dagiti estado ti Estados Unidos, dagiti probinsia ti Kanada, ti Mankomunidad ti Pagpagilian, ken ti Kappon ti Europa.
Ti kompleto a listaan ket mabalin a mabirukan idiay Kategoria:Dagiti plantilia ti datos ti pagilian.
{{wagayway|Quebec|name=QC}}  QC
{{wagayway|Mankomunidad ti Pagpagilian|name=Cmnwlth}}  Cmnwlth
{{wagayway|EU}}  EU
{{wagayway|Suisa|size=14px}}  Suisa Ti parametro ti |size= ket mabalin a mausar ti panagtengngel kadagiti dimension ti ladawan.

Ti 23x15px ket isu ti kasisigud a kadakkel kadagiti kaaduan a pagilian (adda met dagiti dadduma nga addaan iti sabali a kasisigud a kadakkel).
{{wagayway|Suisa|size=28px}}  Suisa

Datos ti plantilia

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Wagayway

Daytoy a plantilia ket agiparang ti bassit nga ikono ti wagayway iti asideg ti naisilpo iti wiki a nagan ti pagilian

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Pangilasin ti pagilian1

Kadawyan a nagan ti pagilian (kas iti 'Filipinas'), ti kadawyan a parbo a nagan (a kas iti 'PHL'), wenno ti alagaden a kodigo ti pagilian

Kuerdasnasken
Sabali a kita2

Mangilasin ti sabali a kita ti wagayway a mausar imbes nga iti alagaden a wagayway, a kas iti 1815

Kuerdaspagpilian
Alternatibo a tekstoname

Agiparang ti alternatibo a teksto imbes a ti alagaden a nagan ti pagilian

Kuerdaspagpilian
Kadakkelan a dimensionsize

Ti kadakkelan a kaakaba wenno katayag, a mainaganan babaen ti alagaden nga eskritu ti ladawan' (a kas iti x30px)

Kuerdaspagpilian

Kitaen pay