Jump to content

Akin-amianan nga Europa

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti Akin-amianan nga Europa a kas impalpalawag babaen ti Dibision ti Estadistika ti Nagkaykaysa a Pagpagilian[1] (namarisan ti asul):

Ti Akin-amianan nga Europa ket ti akin-amianan a paset ti rehion ti Europa. Iti heograpia, ti akin-amianan nga Europa ket kadawyan a mangbukel ti Islandia, ti Is-isla ti Peroe, Dinamarka, Norwega, Suesia, Pinlandia, Estonia, Letonia ken Lituania, ti Is-isla ti Britaniko (Nagkaykaysa a Pagarian, Republika ti Irlanda, ti Is-isla ti Channel ken ti Isla ti Man) ken Greenland (a paset ti Pagarian ti Dinamarka). Ti Greenland ket heograpiko a mabirukan idiay Amianan nga Amerika ken sagpaminsan pay a mairamraman iti pannakaigrupo iti akin-amianan nga Europa wenno ti Nordiko a pagpagilian, ngem manmano laeng nga iti maitutop nga Eskandinabia . Ti Is-isla ti Britaniko ket sagpaminsan a mairamraman iti Akinlaud nga Europa. Adda met dagiti akin-amianan a paset ti Rusia nga adda iti akin-amianan a paset ti Europa.

Sakbay ti pannakabangon ti Konseho ti Nordiko idi 1952, ti termino a "Nordiko", wenno "Akin-amianan", ket kankanayon idi a maus-usar a mangibaga ti Luterano a Baltiko a pagpagilian ti Estonia ken Letonia, ken dagiti pay akin-amianan a paspaset ti Europeano a Rusia.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Akin-amianan nga Europa iti Wikimedia Commons