Jump to content

Nailian a Parke ti Aurora Memorial

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Nailian a Parke ti Aurora Memorial
Kategoria V ti IUCN (nasalakniban a ladawan ti daga/ladawan ti baybay)
Mapa a mangipakpakita ti lokasion ti Nailian a Parke ti Aurora Memorial
Mapa a mangipakpakita ti lokasion ti Nailian a Parke ti Aurora Memorial
LokasionNueva Ecija ken Aurora, Filipinas
Kaasitgan a siudadCabanatuan, Nueva Ecija, Filipinas
Nagsasabtan15°28′N 121°25′E / 15.467°N 121.417°E / 15.467; 121.417Nagsasabtan: 15°28′N 121°25′E / 15.467°N 121.417°E / 15.467; 121.417
Kalawa5,676 nga ektaria (14,030 acre)
Nabangon1937
Mangituray a bagiDepartamento ti Enbironmento ken dagiti Masna a Rekurso

Ti Nailian a Parke ti Aurora Memorial ket nasalakniban a lugar iti Filipinas a mabirukan idiay kaunegan ti kabambantayan ti Sierra Madre a nagbaetan ti probinsia ti Nueva Ecija ken Aurora idiay Tengnga a Luzon. Ti parke ket sakupenna ti kalawa iti 5,676 nga ektaria[1] ken sumakop kadagiti sumurok a 50 kilometro ti igid ti napintas buya a kalsada ti Bongabon-Baler. Daytoy ket nabangon idi 1937 babaen ti Proklamasion Blng. 220, ti parke ket naidaton idi iti Umuna a Balasang a ni Aurora Aragon Quezon. Daytoy idi ket addaan iti immuna a kalawa iti 2,356 nga ektaria. Babaen idi 1941, ti kadakkelna ket nagbalin a doble iti agdama a kalawana iti 5,676 nga ektaria. Ti kangatuan a paset ti parke ket naireporta iti 1,000 m, isu a ti kangrunaan a kita ti bakir iti uneg ti parke ket mabalin nga ababa a daga ti dipterocarpus, nga addaan laeng ti limitado a luglugar iti montane a bakir. Ti panagusar ti daga ti uneg ti parke ket mairaman ti permanente ket agbalbaliw nga agrikultura (kaingin) ken panagtarikayo.[2]

Kaatapan[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti parke ket nairagragpat babaen ti lokal a gobierno a kas ekoturismo a pagpasiaran nga aglaon kadagiti kangrunaan a katuduan a bakir iti daytoy a paset ti rehion. Ti lokasionna idiay kabambantayan ti Sierra Madre ket mangited ti nabaknang a pagtaengan ti nadumaduma a flora ken fauna, a mairaman dagiti nadumaduma nga ampibia, dagiti reptilia (dagiti alutiit, dagiti uleg ken dagiti pag-ong) ken dagiti billit (dagiti buitre, palkon ken kali.) Daytoy ket pagtaengan pay ti Luzon Water-redstart ken ti madanar nga agila ti Filipinas.[3]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ "Rehion 3 – Nasalakniban a Luglugar". Departamento ti Enbironmento ken dagiti Masna a Rekurso – Nasalakniban a Luglugar ken Opisina ti Kaatapan. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2012-03-21. Naala idi 13 Hunio 2012.
  2. ^ "PH 017 – Nailian a Parke ti Aurora Memorial". Birdlife International. Naala idi 13 Hunio 2012.
  3. ^ "Dagiti Nailian a Parke iti Luzon". VisitPhilippines.org. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2012-09-14. Naala idi 13 Hunio 2012.

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]