Pagsasao a Man Met

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Man Met
Kemie
Patubo itiTsina
RehionAbagatan a laud a Yunnan
Patubo a mangisasao
(900 ti nadakamat idi 1990)[1]
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-3Uray ania:
mml – Man Met
kfj – Kemie (duplikado a kodigo)
Glottologkemi1240  Kemiehua
manm1238  Man Met
ELPMan Met

Ti pagsasao a Man Met, wenno Kemie (Insik: 克蔑话 Kemiehua), ket ti saan a nasayaat a naidasig a pagsasao nga Austroasiatiko nga insasao babaen dagiti agarup a 1,000 a tattao idiay Kondado ti Jinghong, Xishuangbanna, Tsina. Daytoy ket naidasig a kas maysa a pagsasao nga Angkuiko babaen ni Paul Sidwell (2010). Daytoy ket mabalin wenno Mangko segun kenni Li Yunbing (2005),[2] wenno Palaungiko. Kas met dagiti kaaduan a sasao nga Austroasiatiko, ti Kemie ket addaan iti urnos ti balikas iti subheto–berbo–banag (SVO).

Dagiti autonimo ket mairaman ti man˩˧ met˥˧ (曼咪), kʰɤ˧˩ met˥˧ (克蔑), ken kʰɤ˧˩ miŋ˧ (克敏)[3], wenno khaʔ˧ min˧.[4]

Pannakaiwarwaras[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti Kemie ket naisasao kadagiti sumaganad a purok babaen laeng dagiti sumurok a 1,000 a tattao[3]

 • Ili ti Jinghong (景洪镇)
  • Xiaomanmi (小曼咪村, 58 a sangkabalayan, 256 a tattao)[5]
  • Damanmi (大曼咪村, 53 a sangkabalayan, 234 a tattao)[6]
  • Jiangtou Manmi (江头曼咪村, 33 a sangkabalayan, 124 a tattao)[7]
 • Manmi (曼咪村, man13 met53) ti Ili ti Gadong (嘎东乡, 51 a sangkabalayan, 228 a tattao)[8]
 • Sanjia (三家村) ti Ili ti Mengyang (勐养镇, 46 a sangkabalayan, 200 a tattao)[9]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ Man Met iti Ethnologue (Maika-18 nga ed., 2015)
  Kemie (duplikado a kodigo) iti Ethnologue (Maika-18 nga ed., 2015)
 2. ^ Li, Yunbing 李云兵 (2005). Bùgēngyǔ yánjiū 布赓语研究 [Ti Panagadal ti Bugeng [Bugan]] (iti Insik). Beijing: Minzu chubanshe.
 3. ^ a b Chen (2005), p. 1
 4. ^ Yan & Zhou (2012), p. 154
 5. ^ "Jǐnghóng Shì Yǔnjǐnghóng Jiēdào Bànshìchù Màngēlóng Cūnwěihuì Xiǎomànmī" 景洪市允景洪街道办事处曼戈龙村委会小曼咪 [Xiaomanmi, Komite Ti Purok Ti Mangelong, Opisina Ti Sub-distrito Ti Yunjinghong, Siudad ti Jinghong]. ynszxc.gov.cn (iti Insik). Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2016-03-05. Naala idi 2013-02-21.
 6. ^ "Jǐnghóng Shì Yǔnjǐnghóng Jiēdào Bànshìchù Màngēlóng Cūnwěihuì Dàmànmī" 景洪市允景洪街道办事处曼戈龙村委会大曼咪 [Damanmi, Komite ti Purok Ti Mangelong, Opisina Ti Sub-distrito Ti Yunjinghong, Siudd ti Jinghong]. ynszxc.gov.cn (iti Insik). Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2013-04-07.
 7. ^ "Jǐnghóng Shì Yǔnjǐnghóng Jiēdào Bànshìchù Màngēlóng Cūnwěihuì Jiāngtóu Mànmī" 景洪市允景洪街道办事处曼戈龙村委会江头曼咪 [Jiangtou Manmi, Komite Ti Purok Ti Mangelong, Opisina Ti Sub-distrito Ti Yunjinghong, Siudad ti Jinghong]. ynszxc.gov.cn (iti Insik). Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2016-03-05. Naala idi 2013-02-21.
 8. ^ "Jǐnghóng Shì Gāsǎ Zhèn Mànmài Cūnwěihuì Mànmī Cūn" 景洪市嘎洒镇曼迈村委会曼咪村 [Purok Ti Manmi, Komite Ti Purok Ti Manmai,Ili ti Gasa, Siudad ti Jinghong]. ynszxc.gov.cn (iti Insik). Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2016-03-05. Naala idi 2013-02-21.
 9. ^ "Jǐnghóng Shì Měngyǎng Zhèn Mànjǐngkǎn Cūnwěihuì Sānjiā Cūn" 景洪市勐养镇曼景坎村委会三家村 [Purok ti Sanjia, Komite Ti Purok Ti Manjingkan, Ili Ti Mengyang, Siudad ti Jinghong]. ynszxc.gov.cn (iti Insik). Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2016-03-05. Naala idi 2013-02-21.

Adu pay a mabasbasa[urnosen | urnosen ti taudan]

 • Chen, Guoqing 陈国庆 (2005). Kèmièyǔ yánjiū 克蔑语研究 [Ti Panagadal Ti Kemie] (iti Insik). Beijing: Minzu chubanshe.
 • Gao, Yongqi 高永奇 (2004). Bùxìngyǔ yánjiū 布兴语研究 [Ti Panagadal Ti Buxing] (iti Insik). Beijing: Minzu chubanshe.
 • Yan, Qixiang 颜其香; Zhou, Zhizhi 周植志 (2012). Zhōngguó Mèng-Gāomián yǔzú yǔyán yǔ nányǎ yǔxì 中国孟高棉语族语言与南亚语系 [Sasao a Mon-Khmer Ti Tsin Ken Ti Pamilia nga Austroasiatiko] (iti Insik). Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]