Jump to content

Plantilia:Maipanggep

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Ti {{maipanggep}} ket ti kaaduan a maus-usar a plantilia ti hatnote iti Wikipedia, ken nasken a maikabil iti ngato timaysa nga artikulo, daytoy ketmangisilpo iti agbasbasa kadagiti sabali nga artikulo nga addaan kadagiti kapadpada a titulo wenno dagiti konsepto nga imbes a mabalin nga isu ti birbirukenda. Ti plantilia ket addaan kadagiti nadumaduma a pormat, mairaman ti

 • {{Maipanggep|USAR1}}
 • {{Maipanggep|USAR1||PAGE2}}
 • {{Maipanggep|USAR1|USAR2|PANID2}}
 • {{Maipanggep|USAR1|USAR2|PANID2|kenPPANID3}}
 • {{Maipanggep|USAR1|USAR2|PANID2|dadduma nga USAR}}

Mabalin pay a mainayon ti parametro ti section=yes iti plantilia ti {{Maipanggep}} para iti panagusar iti ngato ti seksionn. No usaren daytoy a parametro, ti panangibalikas ti plantilia ket agbaliw a mangibaga a maus-usar itimaysa a seksion:

 • {{Maipanggep|USAR1|section=yes}}
 • {{Maipanggep|USAR1||PANID2|section=yes}}
 • {{Maipanggep|USAR1|USAR2|PANID2|section=yes}}
 • {{Maipanggep|USAR1|USAR2|PANID2|ken|PANID3|section=yes}}
 • {{Maipanggep|USAR1|USAR2|PANID2|dadduma nga USAR|section=yes}}

Para iti adu pay a pagpilian, biruken ti "{{Maipanggep}}" iti teksto dita baba.

Para iti reperensia, kitaen ti Wikipedia:hatnote ken dokumentasion dita baba.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Maipanggep

Daytoy a palntilia ket hatnote iti pormat ti "Daytoy a panid ket maipanggep iti … Para iti daaduma nga usar …".

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Deskripsion ti panid1

No ania ti maipangep iti panid a nakaikabilan daytoy a plantilia ("Daytoy a panid ket maipanggep iti …")

Kuerdasnasken
Deskripsion ti dadduma a panid 12

No ania ti maipanggep iti umuna a dadduma a panid. No saan amausar wenno blanko, ti kasisigud ket "Para iti dadduma nga usar".

Kuerdaspagpilian
Titulo ti dadduma a panid 13

Ti titulo ti umuna a dadduma a panid. No saan a mausar, kasisigud iti "[titulo ti panid] (panangilawlawag)".

Panidpagpilian
Deskripsion ti dadduma a panid 2n4

No ania ti maipanggep iti maikadua a dadduma a panid.

Kuerdaspagpilian
Titulo ti dadduma a panid 25

Ti titulo ti maikadua a dadduma a panid. No saan a mausar wenno blanko ken no adda ti parametro ti 4, kasisigud iti "[titulo ti panid] (panangilawlawag)".

Panidpagpilian
Deskripsion ti dadduma a panid 36

No ania ti maipanggep iti maikatlo a dadduma a panid.

Kuerdaspagpilian
Titulo ti dadduma a panid 37

Ti titulo ti maikatlo a dadduma a panid. No saan a mausar wenno blanko ken no adda ti parametro ti 6, kasisigud iti "[titulo ti panid] (panangilawlawag)".

Panidpagpilian
Deskripsion ti dadduma a panid 48

No ania ti maipanggep iti maikapat a dadduma a panid.

Kuerdaspagpilian
Titulo ti dadduma a panid 49

Ti titulo ti maikapat a dadduma a panid. No saan a mausar wenno blanko ken no adda ti parametro ti 8, kasisigud iti "[titulo ti panid] (panangilawlawag)".

Panidpagpilian
Seksionsection

Ipasa ti "yes" iti daytoy a parametro tapno maala ti panangibalikas a maitunos para iti panagusar itingato ti seksion.

Automatiko a pateg
yes
Kuerdaspagpilian