Dagiti lehislatibo a distrito iti Quezon

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Dagiti Lehislatibo a Distrito iti Quezon, ket isu dagiti umuna, maikadua, maikatlo ken maikapat a distrito, ken isu dagiti agdama a pannakabagi ti Probinsia ti Quezon ken ti nawaya a siudad ti Lucena iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas.

Ti probinsia ket naamammuan idi a kas ti Tayabas aginggana idi 1949, ken nabingbingay idi daytoy kadagiti dua a distrito ti pannakabagi aginggana idi 1972. Ti Marinduque ket naududi a nairepresenta a kas paset ti maikadua a distrito ti probinsia idi 1922, kalpasan ti pannakabangonna a kas kadawyan a probinsia id 1920 a nakaited daytoy ti bukodna apannakabagi. Gapu ti nagbanagan daytoy, adda met bassit a pannaka-urnos ti pakabuklan dagiti distrito ti Tayabas tapno masukatan ti napabassit a populasion ti maikadua a distrito.

Ti probinsia ti Quezon (kaduana ti sub probinsia ti Aurora, nabangon idi 1951) ket nairepresenta idi ti Interim Batasang Pambansa a kas paset ti Rehion IV-A manipud idi 1978 aginggana idi 1984. Ti sub probinsia ti Aurora ket naudi a naiprepresenta a kas paset ti umuna a distrito ti Quezon idi 1972, ken kas paset ti sapsap a pannakabagi ti Quezon idi 1984, kalpasan ti pannakabalinna a kadawyan a probinsia idi 1979 daytoy ket naikkan ti bukodna a pannakabagi. Ti probinsia ket nagbutos kadagti uppat a sapasap a pannakabagi iti Kadawyan a Batasang Pambansa idi 1984. Daytoy ket naidistrito manen kadagiti uppat a kongresional a distrito babaen ti baro a Batay-linteg a nangrugi idi Pebrero 7, 1987, ken nagbutos kadagiti kameng iti naipasubli a Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas a nangrugi iti isu met laeng a tawen.

Urayno daytoy ket administratibo a nawaya manipud iti gobierno ti probinsia ti Quezon manipud idi Hulio 1, 1991, ti siudad ti Lucena ket agbutos ti kongresional a pannakabagi a kas paset ti maikadua a distrito, ken nagtaginayon ti karbengan dagiti umilina nga agbutos ken mabutos kadagiti opisina ti probinsia babaen ti nailaksid a naaramid iti Paset 452-c ti Kodigo ti LOkal a Gobierno ti 1991 a maipanggep ti siudad a nairangarang a kas urbano unay kalpasan idi 1986 ngem sakbay idi 1992 a ti naikalintegan a dokumento ti siudadna ti (Republika Tignay Blng. 3271) ket aglaon ti probision a nalawag a mangpalubos a makibinglay kadagiti pannakibiang ti probinsia.

Umuna a distrito[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Wilfrido L. Enverga
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Rafael Nantes|Rafael P. Nantes
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Wilfrido Mark M. Enverga
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Anna Katrina Enverga-de la Paz

1907–1922[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Umuna a Lehislatura ti Filipinas
1907–1909
Manuel L. Quezon
Maika-2 a Lehislatura ti Filipinas
1909–1912
Filemon Perez
Maika-3 a Lehislatura ti Filipinas
1912–1916
Maika-4 a Lehislatura ti Filipinas
1916–1919
Alfonso M. Recto
Maika-5 a Lehislatura ti Filipinas
1919–1922
Fabian R. Millar

1922–1972[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-6 a Lehislatura ti Filipinas
1922–1925
Agustin S. Alvarez
Maika-7 a Lehislatura ti Filipinas
1925–1928
Primitivo San Agustin
Maika-8 a Lehislatura ti Filipinas
1928–1931
Fabian R. Millar
Maika-9 a Lehislatura ti Filipinas
1931–1934
Maika-10 a Lehislatura ti Filipinas
1934–1935
Jose A. Angara
Umuna a Nailian nga Asemblia
1935–1938
Maika-2 a Nailian nga Asemblia
1938–1941
Miguel Castillo
Maika-3 a Nailian nga Asemblia
1941–1946
Pedro Insua
Umuna a Kongreso
1946–1949
Fortunato N. Suarez
Maika-2 a Kongreso
1949–1953
Narciso H. Umali
Maika-3 a Kongreso
1953–1957
Manuel S. Enverga
Maika-4 a Kongreso
1957–1961
Maika-5 a Kongreso
1961–1965
Maika-6 a Kongreso
1965–1969
Maika-7 a Kongreso
1969–1972
Moises A. Escueta

Maika-2 a distrito[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Mario L. Tagarao2
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Marcial C. Punzalan, Jr.
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Lynnette A. Punzalan
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Proceso Alcala
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Irvin M. Alcala
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Vicente J. Alcala
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
^1 Urbano unay a siudad manipud idi Hulio 1, 1991. Administratibo a nawaya manipud iti probinsia, ngem dagiti umilina ket mapalubosan nga agbutos ken tumaray para kadagiti mabutosan nga opisina ti gobierno ti probinsia ti Quezon babaen ti Paset 452-c ti Kodigo ti LOkal a Goierno ti 1991.
^2 Pimmusay idi Abril 23, 1990.

1907–1922[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Umuna a Lehislatura ti Filipinas
1907–1909
Emiliano A. Gala
Maika-2 a Lehislatura ti Filipinas
1909–1912
Gregorio Nieva
Maika-3 a Lehislatura ti Filipinas
1912–1916
Bernardo Del Mundo
Maika-4 a Lehislatura ti Filipinas
1916–1919
Gregorio Nieva
Maika-5 a Lehislatura ti Filipinas
1919–1922
Ricardo Paras

1922–1972[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-6 a Lehislatura ti Filipinas
1922–1925
Rafael R. Vilar
Maika-7 a Lehislatura ti Filipinas
1925–1928
Leon G. Guinto, Sr.
Maika-8 a Lehislatura ti Filipinas
1928–1931
Marcelo T. Boncan
Maika-9 a Lehislatura ti Filipinas
1931–1934
Maika-10 a Lehislatura ti Filipinas
1934–1935
Antonio Z. Argosino
Umuna a Nailian nga Asemblia
1935–1938
Francisco Lavides
Maika-2 a Nailian nga Asemblia
1938–1941
Maika-3 a Nailian nga Asemblia
1941–1946
Umuna a Kongreso
1946–1949
Tomas Morato
Maika-2 a Kongreso
1949–1953
Gaudencio V. Vera
Maika-3 a Kongreso
1953–1957
Leon Guinto, Jr.
Maika-4 a Kongreso
1957–1961
Maika-5 a Kongreso
1961–1965
Eladio A. Caliwara
Maika-6 a Kongreso
1965–1969
Maika-7 a Kongreso
1969–1972
Godofredo M. Tan

Maika-3 a distrito[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Bienvenido O. Marquez, Jr.
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Danilo E. Suarez
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Aleta C. Suarez
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Danilo E. Suarez
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Aleta C. Suarez
Maika-17 a Kongreso
2016–2019
Danilo E. Suarez

Maika-4 a distrito[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Maika-8 a Kongreso
1987–1992
Oscar F. Santos
Maika-9 a Kongreso
1992–1995
Manolet O. Lavides
Maika-10 a Kongreso
1995–1998
Wigberto E. Tañada
Maika-11 a Kongreso
1998–2001
Maika-12 a Kongreso
2001–2004
Georgilu R. Yumul-Hermida
Maika-13 a Kongreso
2004–2007
Lorenzo Tañada III
Maika-14 a Kongreso
2007–2010
Maika-15 a Kongreso
2010–2013
Maika-16 a Kongreso
2013–2016
Angelita DL. Tan
Maika-17 a Kongreso
2016–2019

Sapasap (awanen)[urnosen | urnosen ti taudan]

Panawen Pannakabagi
Nailian nga Asemblia
1943–1944
Natalio A. Enriquez
Tomas B. Morato
Kadawyan a Batasang Pambansa
1984–1986
Cesar De Villa Bolanos
Bienvenido O. Marquez, Jr.
Hjalmar P. Quintana
Oscar F. Santos

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Kongresional a Biblioteka iti Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas