Jump to content

Karayan Aklan

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Karayan Aklan
Ti ileleggak ti init idiay Karayan Aklan
Lokasion
PagilianFilipinas
RehionLaud a Visayas
LokasionIsla ti Panay
Pisikal a pakaidumdumaan
TaudanKabambantayan ti Tengnga a Panay
 - lokasionBantay Baloy, Tapaz, Capiz
 - kangato1,909 m (6,263 ft)
SabanganBaybay Sibuyan
 - lokasion
Kalibo, Aklan
 - nagsasabtan
11°44′15″N 122°22′00″E / 11.73750°N 122.36667°E / 11.73750; 122.36667Nagsasabtan: 11°44′15″N 122°22′00″E / 11.73750°N 122.36667°E / 11.73750; 122.36667
 - kangato
0 m (0 ft)
Kaatiddog71 km (44 mi)
Kadakkel ti labneng730 km2 (280 sq mi)
Panagayus 
 - natimbeng18 m3/s (640 cu ft/s)
 - kabassit62 m3/s (2,200 cu ft/s)
Langlanga ti labneng
Dagiti tributario 
 - kanigidKarayan Timbaban, Karayan Dumalaylay

Ti Karayan Aklanket ti kaatiddogan a karayan iti probinsia ti Aklan, Filipinas ken ti maikatlo a kaatiddogan a karayan iti Isla Panay, iti dagup a kaatiddog iti 71 km. ( 44 mi ), ti laeng Karayan Panay idiay Capiz ken Karayan Jalaur idiay Iloilo ti at-atiddog. Ti pagayusan a labneng ti Karayan Aklan ket isu ti maikatlo a kadakkelan idiay Panay. Ti taudan ti karayan ket mangrugi idiay Kabambantayan ti Tengnga a Panay idiay akinlaud a parte ti Capiz iti lugar ti Tapaz, ken ti karayan ket agpaamianan manipud iti Tapaz aginggana kadagiti kabanbantayan ti akinlaud a parte ti Jamindan, Capiz, ken agbaliw ti turonmgna iti amianan a daya iti ili ti Libacao, Aklan. Labsanna dagiti ili ti Madalag, Malinao, Banga, Lezo, Numancia, ken Kalibo sakbay nga agatian iti sabanganna iti Baybay Sibuyan. Daytoy ket mabirukan iti probinsia ti Aklan, Akinlaud a Visayas, Filipinas.[1] Ti nagan ti karayan ket isu ti nagtaudan ti termino nga Aklan, ken naala manipud iti balikas nga akae, a ti kayatna a sawen ket agburek wenno aglabutab. Gapu ti kapegges ti danum, ti danum ti karayan Aklan ket kasla agburburek wenno aglablabotab. Isu a ti kayat a sawen ti akean ket ti "ayan ti agburburek weno aglablabotab".

Dagiti dua a nangruna a tributariona ket ti Karayan Timbaban (makunkuna pay a Karayan Madalag) ken Karayan Dumalaylay. Ti paset ti labneng ti karayan ket nasalakniban iti Resesrba ti Kabakiran ti Taudan ti Danum ti Karayan Aklan. Daytoy 23,185 nga ektaria (57,290 acre) a reserba kadagiti ili ti Madalag ken Libacao ket naporma idi 1990 babaen ti Proklamasion Blng. 600, ken mangipanggep a mangsalaknib, mangtaripato, wenno mangpasayaat iti maala a danum ken mangited iti panangigawid a mekanismo para iti saan a maitunos a panagusar iti kabakiran ken saan a nasayaat a panagusar ti daga.[2]

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]
  1. ^ National Geospatial-Intelligence Agency. "Aklan River: Philippines". Bethesda, MD, USA: Geographic.org. Naala idi 7 Pebrero 2013.
  2. ^ "Proclamation No. 600, s. 1990". www.gov.ph. Official Gazette of the Republic of the Philippines. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2017-05-18. Naala idi 28 Marso 2017.