Jump to content

Pagsasao a Kabalian

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Kabalian
Cabalianon, Kinabalianon
Kinabalian
Patubo itiFilipinas
RehionLeyte
Patubo a mangisasao
14,000 (2009)[1]
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-3cbw
Glottologkina1252

Ti pagsasao a Kabalian (Cabalian), Kinabalian, ket insasao idiay akin-abagatan a daya nga ungto ti isla ti Leyte idiay Filipinas. Daytoy ket asideg a kabagian ti Waraywaray.

Tinawtawagan dagiti patneng nga agsasao datoy a kas Cabalianon wenno Kinabalianon. Daytoy a pagsasao ket makibinningay kadagiti naisangayan a pannakailasin iti Cebuano, Boholano, ken Surigaonon gapu unay ti panaglayag a pagsapulan dagiti nagtataeng iti kasakbayan ti Espaniol iti Cabalian, a dinokumentuan babaen dagiti eksplorador nga Espaniol. Ti Waray ket saan a nagrang-ay kadagiti akin-abagatan a paset ti Leyte gapu kadagiti bantay iti amianan ken abagatan a paset ti isla. Daytoy ket maitunos iti pamunganayan iti panagsina ti banbantay; maikaysa dagiti baybay iti pannakaiwaras ti sasao a Filipino.

Ti kakaruan nga impluensia iti Kabalian ket ti Surigaonon, gapu ti panagsasarak a nagbaetan iti Cabalian ken Surigao iti paset ti nasapa a panawen ti Espaniol. Dagiti Cabalianon, ken dagiti pay patneng ti Sogod, ket kankanayonda a nagbibiahe iti Surigao ken Butuan tapno agalada iti balitok, ti kinapudno nga inrehistro babaen ni Agustín María de Castro ti Agustiniano a Prayle iti Osario venerable.

Ti Kabalian ket naisasao kadagiti 6 a purok idiay ili ti San Juan (Cabalian) Probinsia ti Akin-abagatan a Leyte. Dagitoy a baranggay ket mabirukan iti akindaya a parte ti ili. Ti kaadu ti Kabalian iti daytoy a bangir ti ili ket gapu ta dagiti migrante manipud iti Cebu ken Bohol ket tinataenganda ti akinlaud a parte ti ili, a naipangpangruna ti Pong-oy, ken idiay pay Himatagon, ti sentro ti negosio ti Saint Bernard, fti dati a parte ti Cabalian, a nagresultaan ti nagin-inut a panagawan ti pagsasao kadagitoy a parte.

Urayno ti Kabalian ket pagsasao a Warayan, daytoy ket addaan iti naglalaok nga elemento ti Boholano, Cebuano ken Surigaonon, ti kapada a tabas a mabirukan pay iti Baybayanon. Nupay kasta, ti Kabalian ket saan nga agsinnaranay a maawatan iti Waraywaray, Boholano, Cebuano wenno Surigaonon. Dagiti agsasao iti Kabalian ket saanda nga etniko wenno lingnguistiko a mangilasin kaniada kadagitoy a pagsasao.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Kabalian iti Ethnologue (Maika-18 nga ed., 2015)