Jump to content

Sasao a Tengnga a Luzon

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Tengnga a Luzon
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Dagiti akinlaud a parte ti Tengnga a Luzon idiay asideg ti Bantay Pinatubo ken ti sibubukel a probinsia ti Pampanga
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
Glottologcent2080
Heograpiko a gay-at ti sasao a Tengnga a Luzon a naibatay iti Ethnologue

Ti sasao a Tengnga a Luzon ket dagiti grupo ti pagsasao a tagikua ti sasao a Filipino. Dagitoy ket kaaduan a naisasao kadagiti akinlaud a paset ti Tengnga a Luzon idiay Filipinas. Maysa kaniada ket ti Kapampangan, ti kangrunaan a pagsasao ti lugar ti Pampanga-Bantay Pinatubo. Urayno kasta, urayno adda met dagiti tallo aginggana iti uppat a riwriw, daytoy ket naipangta babaen ti diaspora dagiti agsasao iti daytoy kalpasan idi panagbettak ti bulkan idi Hunio 1991. Ti globalisasion ket mangipangta pay iti pagsasao, gapu ta dagiti ub-ubbing a kaputotan ket kinaykayatda iti agsao iti Tagalog ken Ingles, ngem ti panangital-o ket ti inaldaw a panagusar ket mangpaspasayaat ti bitalidad ti Kapampangan.[1]

Internal a pannakaidasig[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti pagsasao ti Tengnga a Luzon ket dagiti sumaganad:

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Banal, Ruston (Septiembre 7, 2014). "Wear Kapampangan: T-shirt entrepreneurs seek to boost Pampanga's language". Inquirer. Naala idi Abril 24, 2015.