Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: awan ti periodikal

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti periodikal a CS1 a saan nga agraman kadagiti periodikal a parametro.

Makasapul ti Cite <template> iti |<param>

Dagitoy a periodikal a plantilia ti CS1 ket makasapul iti periodikal a parametro. Dagiti periodikal a plantilia ket:

{{cite journal}}
{{cite magazine}}

Mangisingasing ti mensahe ti biddut iti maysa a periodikal a parametro a maipada iti plantilia, ngem awan ti kammasapulan a mangusar iti maisingasing a parametro; mabalin a mausar iti ania man kadagitoy a periodikal a parametro:

  • |journal=
  • |magazine=
  • |newspaper=
  • |periodical=
  • |website=
  • |work=

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: awan ti periodikal.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.