Jump to content

Pagsasao a Tetum

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Tetum
Lia-Tetun
Patubo itiLaud a Timor, Daya a Timor
Patubo a mangisasao
500,000, kaaduan idiay Indonesia (2010–2011)[1]
50,000 L2-nga agsasao idiay Indonesia ken Daya a Timor
Dagiti dialekto
  • Belunes (Tetun Belu)
  • Terik (Tetun Terik)
Opisial a kasasaad
Opisial a mangisasao
Daya a Timor
Pakabigbigan a minoridad
a pagsasao
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-2tet
ISO 639-3tet
Glottologtetu1245
Pannakaiwarwaras idiay Daya a Timor ti Tetum Belu (laud) ken Tetum Terik (abagatan a daya). Kaaduan kadagiti agsasao ti Tetum, nga agtataeng idiay Laud a Timor, ket saan a naipakita.
Tetun Prasa
Tetun Dili
Tétum Praça
Patubo itiDaya a Timor
Patubo a mangisasao
390,000 (2009)[1]
Adu idiay Daya a Timor a kas L2
Naibatay ti Tetun a kreol
Latin (Alpabeto a Tetum )
Opisial a kasasaad
Opisial a mangisasao
 Timor-Leste
NagalagadNailian nga Instituto ti Lingguistika
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-3tdt
Glottologtetu1246
Pannakaiwarwaras ti Tetum Prasa a patneng a pagsasao idiay Daya a Timor
Aglaon daytoy nga artikulo kadagiti simbolo ti ponetiko ti IPA. No awan ti maitunos a suporta ti panangipaay, mabalin a makitam dagiti marka-ti-saludsod, kahon, wenno sabali pay a simbolo imbes a dagiti karakter ti Unicode.

Ti Tetum wenno Tetun, ket pagsasao nga Austronesio nga insasao idiay isla ti Timor. Daytoy ket naisasao idiay Rehensia ti Belu idiay Laud a Timor ti Indonesia, ken idiay ballasiw ti pagbeddengan ti Daya a Timor, nga idiay ket maysa daytoy kadagiti dua nga opisial a pagsasao. Idiay Daya a Timor ti kreol a pormana iti Tetun Dili, ket nalaing nga adu a naisasao a kas maikadua a pagsasao; iti kaawan ti dati a pannakaiyasideg, ti Tetum ken Tetun Dili ket saanda nga agsinnaranay a maawatan.[2] Malaksid ti ti gramatiko a pannakaipalaka a maipanggep ti kreol, ti Tetun Dili ket adun a naimpluensiaan babaen ti bokabulario iti Portuges, ti sabali pay nga opisial a pagsasao ti Daya a Timor.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ a b Tetum iti Ethnologue (Maika-18 nga ed., 2015)
  2. ^ http://www.ethnologue.com/language/tet

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]