Pagsasao nga Indones

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti Pagsasao nga Indonés)
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Indones
Bahasa Indonesia
Patubo iti

Indonesia

Daya a Timor (kas maysa a "pang-obra a pagsasao")
Rehion Abagatan a daya nga Asia
Patubo a mangisasao
23 a riwriw  (2000)
140 a riwriw a kas tiL2 dagiti magisasao (awan ti petsa)
Latin
Opisial a kasasaad
Opisial a mangisasao
Indonesia
Nagalagad Pusat Bahasa
Kodkodigo ti pagsasao
ISO 639-1 id
ISO 639-2 ind
ISO 639-3 ind
Aglaon daytoy nga artikulo kadagiti simbolo ti ponetiko ti IPA. No awan ti maitunos a suporta ti panangipaay, mabalin a makitam dagiti marka-ti-saludsod, kahon, wenno sabali pay a simbolo imbes a dagiti karakter ti Unicode .

Ti Indones (Bahasa Indonesia) ket isu ti opisial a pagsasao iti Indonesia. Daytoy ket maysa a naiyalagad a rehistrar iti Malaka a dialekto iti Malay, maysa nga Austronesio a pagsasao a naus-usaren idi a kas maysa a lingua franca iti purpuro ti Indonesia kadagiti napalabas a sig-siglo.

Ti Indonesia ket isu ti maikapat a kapusekan ti populasion a pagilian iti lubong. Iti daytoy a dakkel a populasion na, ti bilang dagiti tattao a nalaing nga agsao iti Indones ket agbalbalinen a makaabot ti agarup a 100%, nag agpabalin ti Indonés, ken ti Malay, a maysa kadagiti kaaduan a maisasao a pagsasao iti lubong.[1]

Kaadua kadagiti Indonesio, a parte manipud ti panagsasao ti nailian a pagsasaoa, ket kadawyan da a nalaing nga agsao iti sabali pay a rehional a pagsaso (ti kas pagarigan ket mairaman ti Habanes, Minangkabau ken Sundanes) a dagitoy ket kadawyan a maususar kadagit balbalay ken iti kaunegan dagiti komunidad. Kaaduan kadagiti pormal nga edukasion, ken kaasitgan amin dagiti nailian a midia ken dagiti sabsabali a kita ti pannakisarita, ket nakababalin nga inususar ti Indones. Idiay Daya a Timor, nga isu daytoy idi ket maysa a probinsia ti Indonesia manipud idi 1975 aginggana idi 1999, ti Indonés ket isu ti mabigbigan babaen ti batay-linteg a kas maysa kadagiti dua a pang-obra a pagsasao (ti sabali pay ket ti Ingles), a kumaduaan dagiti opisial a pagsasao iti Tetum ken Portuges.

Ti Indonisio a nagan para iti daytoy a pagsasao ket Bahasa Indonesia (literal a "ti pagsasao iti Indonesia"). Daytoy a sao ket saggpaminsan a mabirukan pay iti naisuratan wenn naisasao nga Ingles. Ti patinayon pay, daytoy a pagsasao ket sagpaminsan pay a makunkuna a kas "Bahasa" babaen dagiti agsasao iti Ingles, ngem daytoy ket kayatna a saoen laeng ket "pagsasao" ken isu ngarud a saan na a teknikal a mainaganan ti pagsasao nga Indones.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ James Neil Sneddon. Ti Pagsasao nga Indones: Ti Pakasaritaan na ken Pabuyan iti Moderno a Kagimongan. UNSW Press, 2004. Panid 14."