Wikipedia:Dagiti napili nga artikulo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk

Dagiti napili nga artikulo ket paset ti Ilokano Wikipedia a maipakpakita iti Umuna a Panid manipud kadagiti nasayaaten iti pannakaparang-ayna nga artikulo. No adda maisingasing wenno kayat ti tumulong nga agpabaro wenno agpartuat kadagiti baro a napili nga artikulo pangngaasi nga usaren ti tungtungan a panid.


Agdama a napili nga artikulo
Bantay Everest

Ti Bantay Everest ket isu ti kangatuan a bantay iti Daga. Daytoy ket addaan ti pantok iti 8,848 metro (29,029 kadapan) iti ngato ti pantar ti baybay. Daytoy ket mabirukan idiay Mahalangura a parte ti Himalaya. Ti internasional a pagbeddengan a nagbaetan ti Tsina ken Nepal ket gumay-at ti pudno a puntos ti pantok. Ti bukodna a massif ket mangiraman kadagiti kaarrubana a pantok ti Lhotse, 8,516 metro (27,940 kadapan); Nuptse, 7,855 mwtro (25,771 kadapan); ken Changtse, 7,580 metro (24,870 kadapan).

Idi 1856, ti Nalatak a Trigonometriko a Panagsukimat ti Britaniko nga India ket nangibangon ti immuna a naipablaak a kangato ti Everest, ken ammo dayto idi a kas ti Pantok XV, iti 29,002 kadapan (8,840 metro). Idi 1865, ti Bantay Everest ket naikkan ti opisial a nagan babaen ti Naarian a Kagimongan ti Heograpiko kalpasan ti panangisingasing babaen ni Andrew Waugh, ti Britaniko a Heneral nga agsuksukikamat ti India. Ni Waugh ket ninagananna ti bantay manipud ti sinarunona a puesto, ni Apo George Everest. Urayno dagiti Tibetano ket tinawtawaganda idin ti Everest a kas ti "Chomolungma" kadagiti napalabasen a sigsiglo, ni Waugh ket saanna idi nga ammo daytoy gapu ta ti Nepal ken Tibet ket narikpan idi manipud kadagiti ganganaet a tattao.


No awan ti naipablaak a napili nga artikulo iti pormat ti Wikipedia:Napili nga artikulo ita nga aldaw/Oktubre 21, 2017, ti Wikipedia:Napili nga artikulo ita nga aldaw/Oktubre 21 dita baba ti maipakita iti Umuna a Panid.

Enero[urnosen ti taudan]

Pebrero[urnosen ti taudan]

Marso[urnosen ti taudan]

Abril[urnosen ti taudan]

Mayo[urnosen ti taudan]

Hunio[urnosen ti taudan]

Hulio[urnosen ti taudan]

Agosto[urnosen ti taudan]

Septiembre[urnosen ti taudan]

Oktubre[urnosen ti taudan]

Nobiembre[urnosen ti taudan]

Disiembre[urnosen ti taudan]