Plantilia:Listaan dagiti kapitolio ti Europa babaen ti rehion

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia
Kasano ti panagtaripato ti pannakaiparang daytoy a plantilia
  • Usaren ti {{Listaan dagiti kapitolio ti Europa babaen ti rehion |state=collapsed}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (nailemmeng) narebba.
  • Usaren ti {{Listaan dagiti kapitolio ti Europa babaen ti rehion |state=expanded}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (napno a makita) naipadakkel.
  • Usaren ti {{Listaan dagiti kapitolio ti Europa babaen ti rehion |state=autocollapse}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (nailemmeng) narebba no laeng adda ti sabali a plantilia nga isu met laeng a kita iti panid.
  • collapsed ket naiyasentaren a kas isu ti kasisigud a kasasaad.