Jump to content

Réunion

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti Réunion (Pranses: La Réunion; dati nga Île Bourbon) ket isla ti Pransia a mabirukan idiay Taaw Indiano. Daytoy ket mabirukan iti daya ti Madagascar ken agarup a 175 kilometro (109 mi) iti abagatan a daya ti Maurisio, ti kaasitgan nga isla. Manipud idi 2014, ti populasionna ket 844,994 nga agtataeng.[1]

Ti isla ket tinagtagitao manipud idi maika-17 a siglo idi simmangpet dagiti tattao manipud idiay Europa (kaaduan iti Pransia), Madagascar ken Aprika. Nawaswas ti panagtagabu idi maika-20 ti Disiembre 1848 (ti petsa a tinawen a rinamrambakan iti isla). Ti isla ket nagbalin a ballasiw-taaw a departamento idi 1946.

Ti lokal a pagsasao nga insasao iti kaaduan dagiti populasion ket Kreol ti Réunion. Ti opisial a pagsasao ket Pranses. Iti administratibo, ti Réunion ket maysa kadagiti ballasiw-taaw a departamento ti Pransia. Kasla met dagiti sabali nga uppat a ballasiw-taaw a departamento, daytoy ket maysa pay kadagiti 27 a rehion ti Pransia, nga agraman iti nabaliwan a kasasaad dagiti ballasiw-taaw a rehion, ken maysa nga integral a paset ti Republika nga addaan iti isu met laeng a kasasaad a kas dagiti mabirukan iti nangruna a daga ti Europa. Ti Réunion ket maysa nga akinruar a rehion iti Kappon ti Europa ken, kas maysa a ballasiw-taaw a departamento ti Pransia, daytoy ket paset met ti Eurozona.[2]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ INSEE. "Estimation de population par région, sexe et grande classe d'âge - Années 1975 à 2014" (iti Pranses). Naala idi 2015-07-11.
  2. ^ Ti Réunion ket nailadawan kadagiti ami a kuarta ti Euro, iti likudan iti baba ti tunggal maysa a nota, iti kanawan ti Griego a ΕΥΡΩ (EURO) iti asideg ti denominasion.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Réunion iti Wikimedia Commons
Dagiti midia a mainaig iti Ay-ayup ti Réunion iti Wikimedia Commons

Nagsasabtan: 21°06′52″S 55°31′57″E / 21.114444444444°S 55.5325°E / -21.114444444444; 55.5325